LEONARDO DA VINCI PROGRAMI NEDİR?

Leonardo da Vinci programının üçüncü (2006-2013) aşaması, Topluluğun mesleki eğitim alanında yirmi yıldır  gerçekleştirmekte olduğu  eylemin devamıdır.

Programın birinci aşamasının hedefleri doğrultusunda ikinci aşamada da Üye Devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

Mesleki eğitime yakın alanlardaki projelere destek sağlayan diğer Topluluk programları ve girişimleri de bulunmaktadır. Komisyon ve Üye Devletler Leonardo da Vinci programı ile bu programların birbiriyle tutarlı ve birbirini tamamlayıcı olmasına dikkat etmektedir. İstihdam konusundaki talimatlarda belirtilen öncelikler de göz önünde tutulmaktadır. Komisyon, Topluluk sosyal ortaklarıyla  müştereken sektörel düzeydeki  çalışmalar dahil Avrupa sosyal diyalogu ile işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü
Esentepe Kampüsü, 54187, Sakarya
Tel: +90 264 295 64 73  Faks. +90 264 295 64 24  E-Mail: sfirat@sakarya.edu.tr
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM)
Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA 
Tel: +90 312 409 60 00 Faks: +90 312 409 60 09,+90 312 409 60 98 bilgi@ua.gov.trBu site
work sydney
kişi tarafından ziyaret edildi.Tasarım:
Atilla EKİZOĞLU